Nẹp chân tường – Nẹp L

35.000

Kích thước rộng 20mm cài 270cm
Có 10 mầu để bạn lựa chọn