Cao su non lót sàn

12.000

Khổ rộng 120 * dài 830cm
Độ dày 2mm