Nẹp chân tường – Nẹp F Nẹp T Nhựa

45.000

Kích thước rộng 30mm cài 270cm
Có 10 mầu để bạn lựa chọn

Danh mục: