Tranh Cửa Sổ

Liên hệ

Có 3 loại chất liệu phổ biến :

  1. Vải lụa kim sa mực dầu
  2. Vải lụa bóng mực UV
  3. Vải lụa bóng mực UV bóng

Có hơn 180 mẫu để lựa chọn