Sàn gỗ Camax – Malayxia

Liên hệ

Kích thước 1220 * 128 mm, dày 12mm
Cost xanh chống ẩm kháng nước
Có 10 mầu để bạn lụa chọn