Bát Đĩa Decor – Bộ Vân Đá

1.450.000

Bộ 26 món gốm cao cấp
Có thể mua lẻ theo từng loại