Nhà chính là nơi mà bạn cảm thấy được an toàn, bao bọc, che chở. Là nơi mà bạn cảm thấy ấm áp bởi tình yêu thương của những con người nơi chốn ấy, là nơi mà bạn cảm thấy gắn bó. Điều quý giá nhất không thứ vật chất nào sánh bằng chính là cảm giác an yên khi biết rằng vẫn còn có “nhà” để về.